Thursday, January 7, 2010

TRANSFORMASI ILHAM RASA KE SEBUAH KARYA

Seseorang berasa dirinya kerdil apabila berada dalam sebuah perpustakaan. Sebuah perpustakaan adalah gedung ilmu yang melempah ruah terbit daripada keringat pemikiran manusia ciptaan Allah s.w.t. Segala pemikiran manusia lahir dalam otaknya bersama genetik bakat. Manusia mempunyai pelbagai idea yang lahir bersamanya dalam lingkungan pengalaman mereka. Pengalaman mereka perolehi dengan berbagai cara. Seseorang boleh menceritakan kisah kehidupannya tanpa membaca skrip dailog dan apa-apa jua. Dia boleh menceritakan kisahnya seolah-olah pendengar dapat mengambarkan kisah itu sebagaimana menonton sebuah filem.


Sebuah filem yang dipertontonkan kepada audiens adalah rakaman rencah kehidupan manusia. Kehidupan manusia sememangnya melalui pelbagai kegentiran dan keperitan. Kegentiran dan keperitan inilah merupakan kisah menarik yang setiap manusia tempuhi. Manusia dengan sabar menempuhi perjalanan kehidupan mereka mengikut acuan masing-masing. Begitu juga halnya manusia yang lahir sebagai penulis menempuhi masalah yang sama. Makanya, itulah idea permulaan untuk digarapkan menjadi sebuah cerita. Sebuah cerita tidak akan terjadi tanpa ada kesan pengalaman yang dilalui seseorang.


Umum membuat tafsiran idea itu lahir dalam pemikiran manusia selagi otaknya mampu berfikir. Idea seseorang bercambah dan bertambah setiapkali berfikir. Dengan melihat manusia lain, seseorang memperolehi idea. Idea didefinisikan pelbagai oleh para sarjana. Idea adalah paksi pemikiran yang lahir daripada bibit-bibit pengalaman seseorang dan dibenihkan menjadi landasan berfikir. Setiap idea yang terbit dalam pemikiran manusia muncul dalam sekelip mata yakni hanya seketika tetapi manusia mampu mengingatinya kembali. Namun, ilham rasa manusia hanya terbit dalam keadaan tanpa sedar, seolah-olah ianya tergiang-ngiang dalam telinga. Ilham rasa adalah benih-benih cabang idea yang diperolehi daripada pelbagai sumber. Cabang idea yang menerbitkan ilham rasa manusia melalui lima elemen iaitu pengalaman, pergaulan, pembacaan, penghayatan, pemerhatian dan; imaginasi. Kelima-lima elemen ini memberi impak pada seseorang penulis sehingga tercetusnya idea dan menerbitkan ilham rasa untuk menghasilkan pelbagai karya.


Pengalaman adalah satu perkataan dan ungkapan yang sering dikaitkan dengan kepakaran, kejaguhan, kehandalan dan keampuhan. Pengalaman yang dilalui manusia boleh mendewasakannya menjadi seorang insan berguna. Menerusi pengalaman silam yang menjadi sejarah boleh merubah kehidupan manusia. Menerusi pengalaman, manusia berjaya membentuk dan membina kehidupan sejarah. Kejayaan seseorang sering dikaitkan dengan pengalamannya. Seseorang yang berpengalaman luas sudah tentu boleh berkongsi dengan manusia lain untuk pengajaran dan lain-lain.


Seorang penulis boleh menghasilkan sebuah karya berdasarkan pengalaman hidupnya. Pengalaman yang dilalui itu berlaku pemindahan idea sehingga tercetusnya sebuah karya. Sebagai contoh dia pernah masuk hutan mencari rotan iaitu sebagai mata pencariannya. Selama bekerja sebagai pencari rotan, banyak pengalaman menarik dan kesukaran yang dilalui. Manusia cuma tahu rotan itu cantik apabila dibuat perabut dan bahan kraftangan. Namun, untuk mengambil rotan dan mencarinya adalah satu pengalaman pahit.


Segala aktiviti yang berlaku ketika pencarian rotan dapat dijadikan idea untuk menulis skrip. Skrip sebegini menjadi lebih realistik dapat dihasilkan kerana penulis sendiri mengalami pengalaman tersebut. Biasanya sesebuah skrip dapat dihasilkan lebih bermutu apabila bahannya diperolehi daripada pengalaman penulis itu sendiri. Penulis dapat merasai detik-detik cemas yang sememangnya ada dalam pemikiran.


Leo Tolstoy penulis tersohor memindahkan pengalamannya menjadi seorang askar pada cerpennya berjudul Childhood. Karya sulung tersebut menyebabkan dirinya mendapat kedudukan istimewa dalam kesusasteraan. Begitu juga Sevastopol Stories adalah karya daripada pengalamannya ketika mengambil bahagian dalam peperangan melawan orang-orang Turki di Wallachia; penaklukan Silistria dan menyaksikan pertembungan hebat di Sevastopol. Daripada pengalamannya ketika peperangan, makanya terhasil karya A Raid, Sevastopol in December, A Wood Felling dan lain-lain.


Ernest Hemingway seorang penulis berbangsa Amerika, yang banyak menghasilkan karyanya berdasarkan wataknya sendiri iaitu pengalaman semasa kanak-kanak. Ketika zaman kanak-kanak Hemingway tidak dapat kasih sayang ataupun dimanjai kedua ibubapanya. Dalam karyanya muncul watak Nick Adams adalah penjelmaan watak dirinya sendiri. Watak Nick seorang yang kasar, pembengis dan hidup bebas sebagaimana yang pernah dirasai menerusi pengalamannya ketika kanak-kanak.


Elemen kedua ialah pergaulan. Seorang penulis boleh menghasilkan karyanya melalui pergaulannya. Sebagaimana kata pepatah Melayu; jauh berjalan, luas pandangan dan banyak berkawan banyak ilmunya. Berkawan biar seribu, berkasih biarlah satu. Merujuk Pepatah Melayu dapat dijadikan sebagai landasan berfikir manusia bahawa seseorang akan menjadi matang dengan ilmu pengetahuan kerana pergaulan luas. Sebagai contoh, penulis itu ingin menghasilkan skrip mengenai dunia perubatan. Walaupun dia bukan seorang doktor tetapi pergaulannya dengan seorang doktor yang pernah menjadi rakannya telah menambah pengetahuannya dalam bidang kedoktoran. Dia mengetahui serba sedikit prosedur kedoktoran dan teknik pengubatan. Walaupun tidak sebagaimana seorang doktor tetapi dia berupaya menjadi pengaulan tersebut memaparkan asas ilmu kedoktoran dalam karyanya.


Pergaulan yang lama dengan seseorang juga boleh menerbitkan idea untuk menulis. Seseorang penulis yang mapan adalah daripada golongan yang suka bergaul dengan pelbagai lapisan masyarakat. Pergaulan yang luas begitu banyak membantu dirinya menghasilkan karya. Albert Camus sebagai contoh, menghasilkan karya melalui pergaulannya. Pada tahun 1936 beliau menulis skrip drama pertamanya berjudul Reolte dans les Asturies dan menyusul dua tahun kemudian dia menghasilkan sebuah lagi skrip drama berjudul Caliqula. Skrip drama yang dihasilkan adalah daripada pergaulannya dengan masyarakat sekeliling.


Dalam pergaulan seseorang dapat mempertajamkan pemikiran menjadi sumber idea paling cucuk untuk penghasilan karya bermutu. Untuk menghasilkan karya bermutu setiap penulis ada cara tersendiri memperolehi sumber idea. Dalam kehidupan seseorang digalakkan berkawan ramai sebagaimana pepatah Melayu Berkawan biarlah beribu, musuh jangan dicari. Ini memperlihatkan setiap pergaulan mendatangkan manfaat dan sebaliknya.


Ketiga, adalah daripada pembacaan seseorang penulis dapat menghasilkan karyanya. Pembacaan yang luas meliputi berbagai bidang dapat membantu seseorang penulis berkarya mengikut landasan pengetahuan daripada buku-buku bacaannya. Banyak membaca memboleh seseorang menambahkan mindanya disamping membolehkannya menulis pelbagai genre. Pembacaan yang banyak dapat membantu ke arah menjadikan sesesorang penulis lebih versatile sifatnya. Ini bererti pelbagai alur pemikiran dapat dialirkan dalam penulisannya.


Sebagai contoh, Stephen Hawking adalah seorang guru yang menjadikan bahan bacaannya sehingga muncul bukunya mengenai sempadan-sempadan fizik, astronomi, kosmologi mengikut gaya tersendiri. Hasil daripada pembacaan berserta pengalaman sebagai seorang Profesor Matematik, beliau menghasilkan buku yang seakan novel mengungkap permasalahan ruang dan masa. Dalam bukunya, beliau mengungkap ilmu fizik dan matematik dengan cara tersendiri tidak mempamerkan kaedah matematik yang membosankan. Beliau menghapuskan pengiraan matematik supaya bukunya dibaca oleh semua golongan yang dalam bidang tersebut. Oleh kerana pembacaan Hawking begitu luas makanya, penulis bukunya menjadi luarbiasa yang dapat ditatapi bagi mereka yang ingin mengetahui bidang fizik dan astronomi dengan cara yang tidak membosankan.


Elemen keempat ialah penghayatan. Penghayatan seseorang pada sesuatu boleh menerbitkan idea dan sekaligus menjadinya sebagai bahan penulisan. Seorang penulis perlu sentiasa menghayati setiap perkara dalam kehidupannya. Banyak benda yang manusia lihat di mayapada ini iaitu alam semesta perlu digandingkan dengan pemikiran. Contohnya kenapa air laut masin, kenapa wujudnya gunung dan bukit? Apakah fungsi hutan dan pokok renik kepada manusia. Kenapa air sungai tawar dan air laut masin? Kesemuanya memerlukan penghayatan berdasarkan pemikiran logik dan saintifik.


Penghayatan seseorang penulis melihat kejadian alam seharusnya mendasari pemikirannya. Dalam penghayatan seseorang, dia berjaya mengungkap satu sebab-musabab terjadinya sesuatu yang ditentukan oleh Allah s.w.t. Contohnya, Allah s.w.t menjadikan lautan yang masin airnya untuk membersihkan air-air sungai yang mengalir ke lautan. Fungsi kemasinan air kepada kehidupan manusia sangat penting. Ikan yang dikeringkan dengan garam boleh mengekalkan tempuh penggunaannya. Garam berupaya melenyapkan bahan-bahan yang hanyir sifatnya.


Bayangkan jika air laut tawar sebagaimana air sungai! Sudah tentu lautan menjadi terlalu hanyir kerana air sungai telah mengalirkan pelbagai bahan yang memualkan. Hah! fungsi kemasinan air lautan memproseskan air yang hanyir dan dikitarkan melalui matahari menurunkan hujan dan menjadi tawar semula. Air hujan yang mencurah ke bumi dapat disimpankan melalui pokok-pokok dalam hutan dalam akarnya selain menjadi keperluan pokok tersebut.


Sebahagian air tersebut mengalir menjadi mata air dan menerbitkan alur dan terbentuknya suak. Suak-suak yang terbentuk daripada alur bukit mengalir menjadi sebuah sungai kecil dan seterusnya menjadi sebatang sungai besar. Dalam sebuah sungai yang besar itu terdapat pelbagai makhluk yang mendiaminya. Penghayatan sebegini menjadikan seseorang itu pemikir dan sudah tentu dapat menghasilkan idea dalam penulisannya.


Sesungguhnya, banyak perkara di dalam dunia ini yang boleh dihayati keindahannya. Semua perkara yang dilalui seseorang dalam kehidupannya jua dapat dihayati dan diterjemahkan dalam penulisannya. Penghayatan seseorang pada sesuatu perkara boleh mencetuskan idea dan dipindahkan menjadi bahan karyanya. Seseorang penyair menghayati kehidupan untuk dijadikan puisinya. Begitu juga seorang pelukis menghayati kejadian alam ini sebagai ideanya memindah ke kain kanvas dan menjadi sebuah lukisan yang cantik dan menarik.


Elemen kelima ialah pemerhatian. Elemen ini amat penting bagi seseorang penulis kerana setiap hari menghadapi dan berdepan dengan pelbagai masalah. Setiap hari seseorang itu memerhati tindakan orang lain, manakala tindakannya pula diperhatikan oleh orang lain juga. Di situlah pelbagai rakam dan asam garam kehidupan dapat dilihat dan dibauinya. Dalam pemerhatian itu, muncul pelbagai persoalan yang perlu dijawap dalam penulisannya. Lebih banyak seseorang penulis itu memerhati kehidupan manusia, lebih banyak pula idea yang berlegar dalam pemikirannya sehingga terhasil sebuah karya.


Seseorang penulis mesti berdepan dengan pelbagai masalah sama runcing ataupun masalah kecil tetapi tetap memberi kesan dalam dirinya. Dalam pemerhatiannya, setiap masalah dihadapi oleh setiap manusia. Daripada setiap masalah yang dilalui setiap manusia yang dalam pemerhatian penulis itu dapat dijadikan bahan penulisannya. Bayangkan dalam dunia ini mempunyai ramai manusia. Yang paling dekat dalam kehidupan seseorang menulis itu sendiri iaitu keluarganya. Yang paling hampir sekali ialah jirannya. Sudah tentu seseorang penulis itu berupaya mengungkapkan ideanya melalui pemerhatian kehidupan jirannya dijadikan bahan penulisan.


Srinawk penulis berbangsa Thai menghasilkan karyanya daripada pemerhatian terhadap bangsanya sendiri. Beliau membongkar pukung kehidupan masyarakatnya di kalangan gadis-gadis yang melacurkan kehormatan mereka. Walaupun karyanya seolah-olah meludah ke langit dan mengenai batang hidungnya tetapi itulah hakikat pemerhatiannya yang perlu ditonjolkan. Sama ada karya cerpennya dapat menyedarkan bangsa sendiri ataupun sebagai pengajaran untuk khalayak pembaca. Pemerhatian yang begitu lama oleh Srinawk boleh mencetuskan ideanya menghasilkan karyanya.


Elemen terakhir sekali ialah imaginasi. Seseorang penulis dapat menghasilkan karya daripada imaginasinya sendiri. Dalam hal ini, karya yang dihasil tidaklah sehebat daripada empat elemen lain iaitu menerusi pengalaman, pergaulan, pembacaan dan pemerhatian. Elemen imaginasi adalah renungan dan andaian yang bermain di fikirannya dijadikan satu idea penulisannya. Untuk menghasilkan penulisan fiksyen yang berlegar difikiran penulis, elemen imaginasi memainkan peranan penting. Contohnya sebuah kisah yang mengungkap pembunuhan seorang lelaki di kilang memproses air batu. Seorang lelaki didapati mati tergantung dalam kilang tersebut tanpa sebarang benda yang berada di bawah tempat penggantungannya. Timbul di fikiran kita, bagaimana dia menggantungkan diri?


Elemen imaginasi boleh membuat seseorang penulis memikirkan bahawa mangsa menggantungkan dirinya dengan memijak susunan ketulan ais. Apakala semua ketulan ais itu cair dengan tersendiri lehernya tergantung dan dirinya terampaian di tempat penggantungan yang dilakukannya sendiri. Dia bukannya dibunuh tetapi membunuh dirinya sendiri dengan menggantungkan dirinya dengan memijak ketulan ais batu. Justeru, imaginasi memainkan peranan dalam penulisan. Sebagaimana Arthur Koestler (1967) dalam bukunya The Act of Creation, beliau mengatakan bahawa para seniman berkecenderungan menjadikan fakta sebagai rangsangan imaginasinya, sedangkan saintis menggunakan imaginasi untuk menyelaraskan fakta.


Sesungguhnya, banyak cara untuk mendapatkan idea ke ilham rasa sehingga menjadi sebuah karya. Sebagaimana yang diterang dalam bab ini, enam elemen yang menjadi perkara pokok membolehkan seorang penulis mendapat idea untuk berkarya. Menurut Susanne Langer (1942), dalam bukunya berjudul Philosophy in a New Key, beliau menyatakan idea-idea yang baru yang wujud dalam diri seseorang membentuk persoalan baru. Setiap persoalan baru yang muncul daripada idea itu akan menolak persoalan lama.


Justeru, seorang penulis biasanya menghasilkan karya tidak berpijak pada persoalan lama yang pernah ditulis penulis lain. Ini memandangkan dirinya ingin memperlihatkan kelainan dan kehebatan yang sama sekali berbeza dengan penulis lain. Banyak teori yang memperihalkan idea muncul daripada sumber apa dan bagaimana? Menurut Souriau, seorang ahli psikologi berbahasa Perancis mengatakan mencipta ataupun berkarya itu secara kebetulan yang mana idea hampir pada seseorang ketika mengarang dan sebagainya. Jacques Hadmard (1945), yang menulis buku The Psychology of Invention in the Mathematical Field, berpendapat bahawa mencipta dan berkarya bukanlah penemuan idea-idea baru tetapi daripada idea-idea lama yang diperkembangkan oleh seseorang penulis.


Sesungguhnya manusia bukanlah pencipta tetapi Allah s.w.t. Manusia sekadar menghasilkan sesuatu daripada segala pancaindera limanya iaitu melihat, mendengar, membau, merasa dan memikir. Seseorang penulis tidak berdaya menjadikan penulisannya maha hebat melainkan kesemuanya daripada Allah Rabul Alamin. Allah s.w.t telah menjadikan manusia berserta akal iaitu otaknya, sudah tentu segala-gala yang dihasilkan adalah berteras utama daripada kejadiannya sebagai makhluk ciptaan tuhanNya.

Wednesday, January 6, 2010

NILAI MORALISME DALAM KESENIAN

Kesenian adalah satu istilah yang sangat luas untuk dibincang dan dikaji. Perbincangan dan kajian yang dibuat tidak semestinya memberi jawapan tepat mengenai kesenian yang bersifat global. Para sarjana juga boleh membuat takrifan pelbagai mengenai kesenian dan tidak ada siapa yang boleh mendakwa takrifan tepat mengenai kesenian. Justeru, bagi menilai dan menghayati karya kesenian sesuatu kaum dan masyarkat, seseorang perlu memperlihat yang seadanya.


Kesenian boleh dinilai pada dua penjenisan iaitu nilai eksrinsik dan nilai intrinsik. Nilai eksrinsik adalah penghayatan kesenian bagi memperlihat kebagusannya dari segi moral, manakala nilai intrinsik adalah penghayatan kebendaan. Bagi penghayatan nilai kesenian, seseorang perlu pengetahuan dan pengukuran berdasarkan keilmuan yang bersandarkan teori-teori nilai kesenian itu sendiri. Karya seni yang muncul pada setiap zaman mewakili nilai moralnya tersendiri. Kehalusan setiap karya seni tersebut menunjukkan betapa seni dan halus ketertiban penghasilannya. Kehalusan seni tersebut sebagai memperlihatkan nilai moralnya yakni pengarapannya memerlukan kesabaran dan ketelitian.


Dalam kehidupan orang yang sentiasa tertib dan teliti dalam kerja-kerja seni sebagai memperlihatkan realiti peribadinya bermoral yang tinggi. Lantaran itu, hasilan kesenian tersebut melambangkan nilai budaya bangsanya sendiri iaitu halus, mulia dan penuh kesucian. Contoh Lambang-lambang seni yang menampakkan nilai kesucian terdapat pada kubah dan mihrab masjid. Seseorang akan tenang memandangnya sambil beribadat kepada Allah s.w.t. Keindahan ukiran seni tersebut melambangkan nilai moral yang tinggi terdapat dalam jiwa manusia.


Leo Tolstoy dalam buku What is Art (1896) memperkatakan keunikan kesenian mengikut pendekatan ekstrinsik yakni menilai melalui pengalaman individu. Ini dapatlah ditakrifkan bahawa kesenian telah bertunjang dalam diri seseorang melalui kehidupan sekelilingnya. Hamparan dunia ini dapat mengajar manusia mengenali keindahan dan kesenian daripada kejadian Allah s.w.t. Allah s.w.t memberi ruang dan masa kepada manusia untuk berfikir ciptaan maha besarnya iaitu laut luas terbentang, langit yang tidak bertiang, awan-germawan yang indah mengikut paksi masa penukaran warnanya. Malam dan siang bertukar warna seadanya yang mengasyikkan sebagai satu simbol kehidupan yang sentiasa berubah dan silih berganti. Di sini manusia perlu memikirkan nilai moral kehidupan yang boleh disamaertikan dengan malam gelap yang menakutkan, manakala siang indah, meleka tetapi satu perbandingan yang telus tetapi bersifat sementara.


Walter Pater dan Oscar Wilde pernah memberi slogan “seni untuk seni” bagi memartabatkan kesenian. Kesenian setiap kaum boleh memartabatkan sesuatu bangsa yang memiliki nilai kebaikan. Setiap bangsa di dunia ini berhemah tinggi mengikut anutan dan adat masing-masing. Tidak ada bangsa dalam dunia ini yang ingin mencipta keburukan kepada nilai adat kehidupan mereka. Kehidupan mereka berinteraksi dengan kesenian milik mereka bagi menyatupadukan di antara kaum keluarga, jiran tetangga dan sebagainya.


Justeru, pengertian kesenian secara umum adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebaikan dan mempunyai fungsi dan kepentingan bagi masyarakat dan boleh dijadikan satu kebanggaan dari segi nilai budaya. Nilai budaya sebuah masyarakat itu juga memperlihatkan keseniannya tersendiri. Kesenian juga tidak hanya menjurus pada bentuk hiburan semata-mata dan ianya bukan sesuatu yang boleh dijualbeli dan ditukarkan dengan material.


Bentuk kesenian secara kasar boleh diklasifikasi pada nilai material dan non-material. Ini merujuk bahawa kesenian sama ada boleh dilihat, diteliti, dinilai, diuji dan dibincangkan tergolong dalam bentuk material dan non-material. Contohnya apabila seseorang melihat sebuah tarian, tidak semestinya ia menilai dari segi persembahan tarian dengan pakaian yang menarik dan penari yang manis jelita. Barangkali ia menilai apakah moral dan pendidikan yang dipersembahkan melalui tarian tersebut. Apakah yang dipamerkan melalui busana penari tersebut, corak, warna, fesyen dan lain-lain.


Corak busana, pemilihan warna dan fesyen yang dipakai penari memberi satu identiti dan mesej yang mengklasifikasikan budaya keseniannya. Budaya kesenian yang dipamerkan tersebut mewakili kaum dan masyarakat tertentu. Setiap masyarakat juga tidak boleh menirucipta kesenian kaum lain menjadi budaya mereka. Budaya itu sendiri dapat memperlihatkan kesenian tersebut milik siapa dan bagaimana asimilasi berlaku. Sebagai contoh tarian maggalang adalah upacara perayaan kaum Murut di Nabawan, Sook, Keningau, Tenom iaitu bahagian pedalaman Sabah. Tarian tersebut bukan hanya untuk tujuan hiburan semata tetapi mempunyai nilai moral dan makna tersendiri kepada kaum Murut. Begitu juga dengan tarian mangunatip iaitu meraikan kepulangan pahlawan Murut daripada memburu dan berperang menentang kejahatan.


Apabila seseorang membuat penelitian kesenian dari sudut ilmu boleh memperlihatkan kesenian mencorakkan kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat dikenalpasti memiliki budaya dan kesenian tertentu melalui proses kehidupan sosial antropologi mereka. Kesenian sesebuah masyarakat pula boleh didengari dan diteliti melalui nyanyian dan seseorang dapat menilai senikata dan melodinya memiliki zaman bila. Sesebuah ketamadunan dapat dinilai dan diuji melalui material iaitu alatan yang digunakan dan non-material yakni kesan subjektif yang terdapat dalam corak kesenian tersebut.


Namun, jika kita bincangkan kesenian tersebut dalam bentuk material dan non-material ianya boleh digolongkan bahawa kesenian amat menyeluruh definisinya dalam konteks kehidupan masyarakat manusia. Kehidupan masyarakat manusia secara umum mempunyai kebudayaan yang di dalamnya terdapat pelbagai komponen yang termasuklah kesenian. Sesungguhnya, kesenian itu sendiri tidaklah menjurus pada hiburan dan persembahan semata-mata tetapi ianya dilihat dari pelbagai sudut penelitian, penilaian dan kajian. Penelitian, penilaian dan kajian dibuat perlulah bersandarkan masyarakat tersebut dari gugusan keturunan, bangsa, anutan agama, kedudukan, geografi dan sosial antropologinya. Apabila segala-gala dibincang dan dibahaskan, ternyata kesenian dalam konteks masyarakat terlalu luas dan global.


Keturunan manusia membezakan kesenian yang dianuti dan dimiliki. Secara langsung ataupun sebaliknya kesenian tersebut lahir bersama genetik manusia itu sendiri. Contohnya seorang pelukis akan mempunyai zuriatnya yang berkebolehan melukis. Walaupun tidak daripada anaknya sendiri tetapi barangkali cucu dan cicitnya. Umpamnya, seniman Tan Sri P. Ramlee, waris terdekatnya ialah Nasir. P. Ramlee yang mempunyai bakat seakan-akan ayahnya walaupun tidak keseluruhannya. Namun, ini sudah cukup membuatkan penelitian dan pengujian bahawa kesenian itu teruji dari sudut ilmu yakni memperlihatkan bahawa kesenian mencorakkan kehidupan masyarakat.


Sebagaimana kemasyarakatan, kesenian tidak dapat dipisahkan daripada ajaran agama ini. Sifatnya sebagai agama syumul membenarkan imaginasi dan kreativiti yang sememangnya ada dalam pemikiran umat. Seniman-seniman Islam menggunakan kekuatan imaginasi dan kreativiti tersebut sebagai anugerah dan amanah Allah s.w.t. yang perlu dijaga, disubur dan disemai dalam ruang dari batasan yang dibenarkan oleh syariat (Manja, 1995).


Anutan agama boleh juga memperlihatkan kesenian yang tersembunyi. Penyembunyian kesenian dalam agama dapat diperlihatkannya dalam nilai moral dan keperibadian keagamaan itu sendiri. Nilai moral dan keperibadian agama amat tersembunyi, namun pengamalnya sahaja yang lebih arif mengetahui. Ianya juga amat subjektif untuk diperkatakan yang mana memberi takrifan yang berbeza oleh seseorang mengikut sosial-budaya kehidupannya.


Sebagaimana di kepulauan nusantara Melayu. amalan adat terlebih dahulu meresapi dalam budaya manusia sebelum agama muncul. Contohnya kedatangan agama Islam yang disebar melalui pedagang Arab Parsi. Suntikan pelbagai budaya merubah dan meresapi tanpa sedari. Kehadiran kesenian tersebut kadangkala menerbitkan secara kekal pengamalannya dan seterusnya sesebuah masyarakat mengakui milik mereka.


Tradisi kesenian Islam yang awal lebih cenderung ke arah menyatakan bukan semata-mata ruang dalam penjelamaan motif-motif hiasan, malahan konsep dan falsafah yang berteraskan pada prinsip tauhid. Kepekaan terhadap prinsip ini bukanlah tidak berasas. Seniman-seniman Islam memang menyedari hakikat nilai estetik adalah sebagian padu dari pancaran fahaman keagamaan (Manja: 95: 1995).


Barangkali kesenian yang diperlihatkan di zaman alaf baru ini mempunyai ciri-ciri bermotifkan universal. Kesenian merujuk pada satu keindahan sebagaimana matlamat Kung Fu Tze (Confucius) ialah untuk meninjau dan menyelidiki fungsi penilaian keindahan dan seni masyarakat di dalam kehidupan. Penilaian keindahan dan seni mengkhususkan peranan khas bagi membantu manusia mencapai kedudukan (Hamidah, 1995:42).


Justeru, kesenian sesuatu kaum dan masyarakat dapat memperlihatkan keunggulan budaya masing-masing. Budaya tersebut terus dipelihara sebaik mungkin supaya tidak dicerobohi dan diciplak keasliannya. Dalam ertikata lain menciplakan idea seni contohnya, lengok-lengok tarian dan busananya dan mendakwa ianya milik budaya bangsa sendiri adalah tidak wajar. Kewajaran mendakwa sesuatu kesenian itu perlu dibuktikan dengan fakta sejarah dan jumpaan-jumpaan kajian sahih. Kesahihan sesuatu kesenian milik sesuatu masyarakat boleh diusahakan dengan kajian akelogi sebagaimana jumpaan pertempatan orang mesoliti seperti di gua Cha, Kelantan, Gua Niah di Sarawak, Guar Kepah di Kedah.


Sesungguhnya tidak dapat dinafikan seniman-seniman Islam telah memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan kesenian dan tamadun dunia. Hal ini bukan sahaja diakui oleh sarjana-sarjana Islam malahan ia juga turut diakui oleh sarjana-sarjana barat (Manja, 1995). Pengukuran moral kesenian tersebut dapat dinilai daripada kebagusan yang dimartabatkan dalam karya-karya yang dihasilkan oleh para seniman Islam yang menjadi ikutan dan peniruan barat, dengan lantang pula mendakwa kesenian tersebut milik mereka.
Mereka boleh menipu sejarah, namun sejarah tetap mencatat perkara-perkara benar dan jitu sebagaimana bahtera Nabi Nuh menjadi peniruan penciptaan kapal untuk orang barat bangga mengelilingi dunia. Makanya, kesenian sesuatu bangsa dan anutan agama dapat diperjelaskan melalui sudut penelitian, penilaian dan kajian yang tidak dapat dicemari dengan pengakuan dan dakwaan yang palsu tidak mengikut pertimbangan akal mengikut factual knowledge.
Artikel ini sebahagiannya telah diterbitkan dalam Majalah Dewan Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada bulan Oktober, 2002. Hlm. 40-41.

RUJUKAN
 1. Abdul Rahman Haji Ismail, 2001. China Pensejarahan dan Pembinaan Tamadun, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 2. V.I.Braginsky, 1994. Erti Keindahan dan Keindahan Erti dalam Kesusasteraan Melayu Klasik, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 3. Manja Mohd Ludin & Ahmad Suhaimi Hj. Mohd Nor, 1995. Aspek-Aspek Kesenian Islam, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 4. Hamidah Abdulhamid, 1995. Pengantar Estetik, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 5. Encyclopedia Britannica, Inc. 1994 – 2000.

LEDAKAN REALITI TV: SATU PEMIKIRAN

Dunia hiburan masakini bergerak pantas menuju matlamat saingan hebat dalam segala-galanya. Dunia hiburan mencakupi seluruh aspek media, sama ada media cetak mahupun elektronik. Media cetak dan media elektronik bergerak sejajar dengan cara tersendiri tetapi mempunyai fungsi tersendiri terhadap audiens. Audiens cepat terpengaruh pada dua gugusan media ini berdasarkan impak daripada sasaran sebarannya. Setiap sebaran maklumat bagi kedua gugusan media ini mempunyai agenda tersendiri iaitu menguatkan organisasi berlandaskan pengurusan komersial.


Bidang penyiaran televisyen sebagai contoh mempunyai tarikan istimewa mendedah pelbagai maklumat, hiburan dan komersial. Bagi tujuan memikat hati audiens stesen tv terbabit mengadakan rancangan berbentuk dwifungsi iaitu hiburan dan komersial. Hiburan dan komersial adalah dua gadingan istilah ideal untuk memperkata mengenai persembahan tv zaman ini. Badan penyiaran tv tidak boleh bergerak sendiri tanpa adanya sokongan komersial untuk mengukuhkan empayar. Sebuah stesen tv swasta waimah stesen kerajaan tidak dapat beroperasi tanpa sokongan kewangan yang kukuh. Didapati  banyak rancangan tv masakini lebih condong menerbitkan siri quiz yang membabitkan para remaja supaya mendorong mereka memilih siaran tersebut. Pada dasarnya quiz show atau juga disebut game show dicorakkan dalam persembahan tv bertujuan menguji ingatan minda, pengetahuan, ketangkasan ataupun mencuba nasib mereka yang terpilih bagi sesuatu siaran. Mereka ini biasanya akan memperolehi hadiah berupa barangan dan juga wang tunai.


Rancangan berbentuk quiz show dan game show sudah wujud di media barat sejak 1930 iaitu dalam rancangan radio yang berjudul Doctor I.Q. Setiap soalan yang dijawap dengan betul memperoleh sehingga 64,000 ribu dolar. Sehinggalah era quiz show di tv menjadikan satu perssembahan tv yang menguntung stesen tv. Quiz show sememang mendapat sambutan kerana ianya membabitkan imbuhan kewangan yang diperolehi oleh audiens yang mengambil bahagian. Mark Goodson adalah penerbit radio dan tv Amerika telah menerbitkan quiz show paling lama dalam sejarah persembahan tv iaitu What’s My Line? pada 1950 hingga 1967.


Begitulah ledakan persembahan realiti tv memberi kesan terhadap audiens untuk menontonnya. Apa yang terjadi stesen tv tempatan adalah peniruan dan penularan daripada barat kerana aliran ini lahir di sana. Namun, persoalannya adakah quiz show tersebut bertepatan dengan budaya penontonan di negara ini? Adakah setiap hari perlu adakan rancangan sebegini disogokan kepada audiens? Ataupun adakah rancangan ini untuk tujuan komersial semata-mata tetapi menidakkan keperluan audiens mendapatkan hiburan yang lebih baik dan selesa.


Ketika makalah ini dihasilkan (sekitar tahun 2005) didapati setiap stesen tv menyediakan rancangan berbentuk quiz show dan game yang kadangkala ianya sangat membosankan. Pemilik stesen terbabit perlu melakukan R & D sebelum menyiarkan setiap rancangan berbentuk sedemikian. Kelihatan juga rancangan berbentuk ini lebih condong menonjolkan bukan budaya bangsa Malaysia tetapi ala kebaratan. Cara peserta mengambil bahagian lebih mirip tidak bermoral dari segi pengucapan dan sikap mereka. Etika berpakaian dan siasah diri tidak diambilberat oleh stesen tv terbabit.


Ada game show yang memperlihatkan kebodohan peserta boleh juga menimbulkan satu sifat yang negatif jika ditonton oleh masyarakat tempatan. Seolah-olah memperlihatkan kebodohan orang Malaysia sendiri begitu. Bukanlah bererti kita perlu mencontohi semua rancangan terbitan barat tetapi sekadar mempelajari yang baik. Satu game show barat yang popular tetapi dari segi moral tergelincir untuk dimanfaatkan kepada audiens seperti siri I Bet You Will – MTV (Astro) dan Fear Factor – AXN (Astro).


Kedua-dua rancangan tersebut tidak serasi dengan budaya timur kerana banyak menampilkan aksi-aksi memalukan yang tidak sepatutnya dilakukan manusia waras. Peniruan yang baik mendatangkan manfaat kepada masyarakat audiens boleh diterimapakai tetapi jika mendatangkan aspek kemunduran pemikiran dan gelak ketawa bodoh boleh menyimpang sifat keperibadian masyarakat penonton Adakah wajar siri seperti Senario Gelak Kaya boleh mencanai minda audiens dan memberi impak pendidikan?


Kedapatan juga game show yang memberi impak cabaran dan keyakinan diri, hubungan kerjasama antara satu sama lain seperti Survivor –NTV7, Amazing Race – AXN (Astro), The Mole – TV2. Rancangan ini boleh memberi manfaat kepada audiens kerana melatih mereka supaya bersikap berani, cekal, tabah dalam menempuh setiap cabaran. Rancangan tersebut memberi peluang setiap peserta dalam kumpulan masing-masing bekerja dalam team untuk mencapai matlamat iaitu kemenangan. Ini boleh disamaertikan dalam kehidupan iaitu individu pasti berjaya jika bekerjasama dan toleransi dalam kumpulan.


Ada juga game show Jepun yang menarik seperti Istana Takeshi – NTV7 dan Unchan & Nanchan Challenger – NTV7 adalah siri game show penuh cabaran yang menyeronokkan. Siri Unchan & Nanchan Challenger adalah melatih kanak-kanak membiasakan diri berdirikari. Dalam rancangan tersebut peserta terdiri daripada kanak-kanak diberi sekitar umur 3 tahun diberi senarai barang keperluan dapur berbekalkan duit untuk mereka beli. Siri ini sebagai contoh dan banyak aksi lain tetapi rancangan ini menerbitkan kelucuan luarbiasa. Audiens yang buat pertama kali menyaksikan siri ini sudah tentu tidak kering gusi ketawa. Aksi kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa di suruh beli barang keperluan dapur tetapi terbeli yang lain daripada senarai ditangannya. Ini sebagai latihan kepada anak-anak kecil yang menjadi peserta dalam rancangan tersebut.


Penampilan kanak-kanak dalam siri tv boleh mendatangkan kesan kasih-sayang dan kemesraan berkeluarga. Setidak-tidaknya siri seumpama itu menarik lebih ramai ibubapa menontonnya dan sudah tentu mendidik audiens menjadi manusia penyayang. Siri yang dipertontonkan oleh seisi keluarga berhadapan dengan tv boleh mengeratkan silaturahim kekeluargaan. Di situ terbit masyarakat penyayang daripada saluran tv. Rancangan sebegini ada kesan hiburan dan menerbitkan suasana keseronokkan dalam sebuah keluarga ketika menonton dengan gelak ketawa. Dan gelak ketawa bersama keluarga adalah harmoni kerukunan bekeluarga walaupun ketika itu sedang menonton tv.


Rancangan sebegini dianggap menarik bukan kerana ianya terbitan luar negara tetapi mutu rancangannya amat luarbiasa. Stesen tv tersebut membawa permainan rakyat dalam persembahan game show mereka dan secara tidak langsung memperdagangkan budaya mereka ke mata dunia. Jika ini yang dilakukan oleh stesen tv luar negara, makanya elok para penerbit stesen tv tempatan melakukan sesuatu untuk memperkenalkan budaya timur ke mata dunia dalam siri-siri tv kita. Jika tidak kita cuma terdaya menonton siri ciplakan dan diadun menjadi siri kita tetapi nampak kejelikan dan kecetekan bakat kita.


Persembahan realiti tv berbentuk quiz pula bukan semuanya baik malah membosankan tetapi rancangan tersebut tidak melalui R & D menyebabkan kurang bermutu. Persembahan realiti tv tempatan lebih menjurus peniruan secara total menyebabkan ianya ala kebaratan tidak mempunyai identiti Malaysia sebenar-benarnya. Di luar negara ada Hollywood Squares di dalam negara Celebrity Square - NTV7 dan di Malaysia Telebriti – TV1 yang seakan sama tidak menampakkan kecondongan ketimuran yang seolah-olah kita sentiasa melakukan peniruan untuk maju dan tidak ada identiti sendiri.


Bidang penyiaran di negara ini berusia lebih setengah abad dan sudah tentu pengalaman luas ke arah itu. Penyiaran kerajaan mahupun swasta seharusnya menitikberatkan masyarakat majmuk iaitu masyarakat yang sama-sama mendokong negara ini menuju kemerdekaan. Makanya setiap rancangan semestilah membabitkan semua bangsa. Isu ini pernah ditekankan dalam oleh Timbalan Menteri Penerangan baru-baru lalu dalam sidang akhbar tempatan. Beliau mengatakan stesen tv swasta contohnya TV3 banyak menampilkan integrasi sosial dalam rancangan mereka. Ini sebagai satu contoh terbaik untuk memakmur dan menjulang masyarakat cemerlang, gemilang dan terbilang melalui penerbitan media elektronik.


Rancangan bercorak game show dan quiz yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat audiens tidak perlu dipaparkan. Cuba elakkan perbodohkan audiens melalui rancangan negatifkan minda mereka atau menyogok lambakan sampah dalam pemikiran audiens remaja. Kita boleh contohi yang terbaik sahaja dari barat seperti rancangan yang boleh mencanai minda iaitu quiz di tv yang paling tinggi ratingnya Who Wants to be A Millionaire dikendalikan oleh Regis Philbin. Rancangan quiz tersebut bermutu tinggi dan bernilai komersial yang mana semua golongan audiens tidak melepaskan peluang menonton siri ini. Audiens negara ini secara total celik ilmu yang sentiasa dahagakan perkara baru setiap hari dan mereka bakal menjadi masyarakat cemerlang, gemilang dan terbilang.

Makalah ini dihasilkan pada 25 Dis, 2005 dan digunakan sebagai rujukan pengkuliahan dan tutorial sahaja.

Tuesday, January 5, 2010

KEBEBASAN AKHBAR DI MALAYSIA: SATU PEMIKIRAN RASIONAL

Pengenalan
Surat khabar di zaman alaf baru ini dianggap satu komoditi. Perniagaannya tidak terbatas kepada penjualan berita tetapi pengiklanan dan sebagainya. Pengaruh surat khabar dinilai dengan sasaran edarannya. Jika edarannya tidak meresapi seluruh pelusuk tanah air ianya bukanlah dinamakan surat khabar tetapi bahan bacaan sebaliknya. Edaran surat khabar yang terbanyak menentukan sikap akhbar tersebut ada pertembungan dengan rakyat ataupun khalayak. Khalayak ingin memperolehi khabar yang banyak merakyatkan berita di dalamnya. Bayaran senaskhah surat khabar perlulah setimpal dengan bahan-bahan yang dipaparkan.

Surat khabar mempunyai sejarahnya; tetapi ia berlainan daripada sejarah biasa. Sebagaimana yang sering diandaikan oleh golongan bermoral, media cetak, sebagaimana ia wujud, bukanlah daripada ciptaan sengaja kumpulan kecil manusia yang hidup. Sebaliknya ia adalah hasil ciptaan proses sejarah dan ramai individu mengambil bahagian tanpa melihat terlebih dahulu apakah hasil usaha terakhir mereka itu. Surat khabar sebagaimana bandar raya moden pada keseluruhannya, bukanlah merupakan penghasilan yang rasional. Tidak ada seorangpun yang duba menjadikan apa yang ada padanya. Di sebalik segala usaha individu dan generasi manusia mengawal dan mewujudkan sesuatu berdasarkan kehendak hati mereka, ia terus tumbuh dan berubah dengan cara tersendiri.
[1]

Menyingkap sejarah secara ringkas persuratkhabaran di Amerika adalah bermulanya Boston News-Letter yang diterbitkan oleh penguasa pos. Peranan posmen menghantar surat sekaligus mengedar surat khabar yang dianggap sebagai risalah biasa. Risalah tersebut memuatkan pengumuman penting rakyat berkaitan dengan kehidupan sosial mereka. Setiap hari risalah sampai ke pengetahuan masyarakat sehingga mereka terbiasa dengannya. Makanya, lahir surat khabar yang benar-benar wujud sebagai wadah penyebaran maklumat secara menyeluruh. Permulaan dengan the gazzette maka persuratkhbaran mencatat tinta sejarah pertama dunia.

Dunia persuratkhabaran mulai melalui detik-detik kegemilangannya memenuhi keperluan yang amat terhad kerana pengeluarannya yang terlalu minima kerana pelbagai masalah. Antaranya teknologi percetakan pada awal keluarannya amat mengecewakan. Begitulah resapan era persuratkhabaran di tanahair melalui detik-detik perkembangan awalnya pada 1 Mac 1806 akhbar yang berjudul The Goverment Gazette. Ketika itu masyarakat menyambut baik kemunculan akhbar tersebut yang menyiarkan pengumuman rasmi, berita dan iklan.

Pada permulaan penerbitannya akhbar tersebut diletakkan dibawah pengawasan residen british dan raja-raja melayu yang menjadi pak turut Inggeris (British). Suratkhabar sebagai wadah penyebaran maklumat, berita dan pelbagai lagi yang boleh mendidik rakyat dan membangunkan mentaliti mereka. Mentaliti mereka didedahkan dengan penyebaran akhbar yang ketika itu cuma berharga 15 sen senaskhah.

Kerajaan penerajuan orang putih tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada syarikat akhbar dalam penerbitannya. Ini kerana, akan menyebabkan rakyat yang terdiri daripada wartawan boleh menyebarkan semangat bencikan Inggeris. Kebebasan mutlak kepada syarikat akhbar menyiarkan pelbagai rencana dan sebagainya boleh melumpuhkan jentera kerajaan British.
Akhbar Wadah Maklumat
Saya lebih rela hidup dalam sebuah negara yang mempunyai akhbar tanpa kerajaan daripada hidup di sebuah negara yang mempunyai kerajaan tanpa akhbar”. Ungkapan ini adalah daripada Thomas Jefferson sebagai memperlihatkan surat khabar boleh memimpinkan masyarakat secara senyap dan berkesan. Kerajaan yang memerintah sering menggunakan arahan dan perintah menyebabkan rakyat tertekan dan cepat bosan. Kebosanan masyarakat sering dikaitkan dengan pemerintahan yang kuku besi menidakkan pemikiran, luahan dan kritikan mereka. Rakyat tidak diberikan mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan dasar kerajaan. Kerajaan menidakkan kebolehan rakyat memberi kritikan yang membina seolah-olah mengugat kewibawaan pentadbiran kerajaan.

Sesungguhnya tugas akhbar adalah penyambung lidah rakyat disamping mereka perlu mengetahui fakta sebenar setiap yang berlaku dalam negaranya. Rakyat yang memilih kerajaan dan rakyat pula perlu mengetahui apakah yang sedang berlaku dalam jentera kerajaan. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat tidak boleh sewenang-wenangnya menuding jari kepada rakyat. Rakyat yang terdedah dengan ICT akan menolak pendirian kerajaan yang menidakkan kepentingan mereka, kerana janji-janji ketika kempen pilihan raya perlu dikotakan tetapi bukan dimungkiri. Kaedah mendidik dan memimpin rakyat perlu ada batas-batas tertentu mengikut saluran logik akal.

Penerimaan akal rakyat banyak bergantung pada pendidikan yang diperolehi oleh mereka. Rakyat di sekitar tahun 1990-2002 dan seterusnya lebih pintar dan cekap dalam segala hal kerana didedahkan dengan ICT. Berita dan maklumat seluruh jagat raya cuma dihujung jari dapat diperolehi walaupun di mana-mana seseorang berada.

Menerusi blog, Email dan alat komunikasi masakini boleh memberi pendapat dan berhujah mengutuskannya seluruh pelusuk dunia dengan menekan kekunci komputer. Justeru, apakah maklumat dan segala-galanya perlu sekatan yang mana boleh mengalir terus melalui internet? Kebebasan akhbar sebenarnya sudah menyeluruh tetapi bukan bentuk percetakan tapi dalam bentuk maya (cyber). akhbar maya ataupun vitual newspaper ataupun sudah meluas penyebarannya tanpa dapat dibendung.

Pengguna boleh melayari pelbagai laman web akhbar tempatan dan antarabangsa tanpa halangan dan gangguan. Sama ada berita tersebut sahih dan tepat bergantung pada kredibiliti penerimanya mengikut kefahaman dan pendidikan mereka. Pendidikan yang mencukupi menyebabkan seseorang lebih dewasa memahami segala-galanya walaupun dalam usia masih mentah. Namun, segalanya adalah untuk memperolehi maklumat tanpa batasan dan halangan. Maklumat penyebaran melalui internet yang secara totalnya tanpa tapisan sehingga laman web negatif mudah dilayari.

Peranan Wartawan

Wartawan adalah seorang insan yang bergelumang dengan pelbagai masalah tidak sebagaimana insan lain. Profesion mencabar yang dipikul boleh memaksa mereka terperap dalam penjara ataupun didakwa kerana pelbagai kesilapan dan kecuaian yang tidak sengaja ataupun sebaliknya. Namun, mereka adalah insan menagih berita daripada sumber-sumber yang dipercayai untuk mengelakkan diri mereka terperangkap oleh halangan undang-undang. Dua kategori wartawan yang menjadi insan istimewa tersebut ialah satu wartawan arus perdana dan wartawan media alternatif.

Wartawan arus perdana terdiri daripada mereka yang berkerja dengan akhbar milik atau pantuan kerajaan, manakala wartawan media alternatif adalah seperti malaysiakini.com, di barat seperti American Journalism Review, Newslink dan lain-lain. Kedua-dua wartawan ini mempunyai agenda yang berlainan tetapi peranan untuk rakyat dan pembaca tetap ada. Mereka menyampaikan berita maklumat dan rencana untuk tatap serba hari kepada masyarakat pembaca. Wartawan arus perdana lebih memihak kepada kerajaan yang mendukong pentadbiran negara, manakala wartawan media alternatif lebih pro pembangkang. Wartawan arus perdana kurang terdedah dengan undang-undang, manakala wartawan media alternatif terpaksa berdepan dengan pelbagai rintangan yang barangkali boleh memerapkan diri mereka dalam penjara.
Alasan kebebasan akhbar
Alasan logik akal kebebasan akhbar perlu di tanahair ini adalah memberi peluang rakyat mengetahui apakah yang sebenarnya berlaku di belakang tabir pemerintahan kerajaan. Pemerintahan kerajaan adalah atas usaha rakyat yang memilih pemimpin melalui pilihan raya. Dalam pilihan raya menentukan corak pemimpinan sesebuah kerajaan. Sesebuah kerajaan yang stabil pemerintahannya memiliki organisasi persuratkhabaran yang bebas sifat penyiarannya.

Freedom of the press is said to ensure satisfaction of society’s need for a maximum flow of information and opinion and the individual’s right to self-fulfillment. Freedom of the press is also a promoter and protector of rights.
[2]

Kebebasan akhbar bertujuan memberi manfaat kepada rakyat sebagai wadah penyaluran maklumat. Rakyat pula memerlu dan menginginkan maklumat tepat yang mana tidak menyongsangkan pemikiran mereka dengan maklumat dan propaganda yang diada-adakan untuk kepentingan politik. Rakyat memerlukan penerangan yang memihak kepada kepentingan mereka. Akhbar perlu melapor dan mengenengahkan permasalahan dan pemikiran rakyat untuk mendapat pembelaan kerajaan dan badan-badan NGO. Sekatan terhadap media massa, sebagai memperlihatkan pentadbiran kerajaan tidak telus dan seolah-olah penyembunyikan sesuatu ke pengetahuan rakyat.

Menurut Pesuruhjaya Suhakam Datuk Prof. Hamdan Adnan, sekatan terhadap media sebenarnya merugikan negara sendiri kerana rakyat tidak mendapat maklumat yang sepatutnya dan ini boleh menyebabkan negara menghadapi kurang daya ketahanan dalam menghadapi arus globalisasi. Buat masa ini ada kira-kira 50 undang-undang yang membataskan komunikasi dan media. Dan lebih menyedihkan ialah adanya undang-undang yang memgerikan kuasa kepada menteri untuk mentup akhbar tanpa sebarang alasan serta tidak perlu ke mahkamah.
[3] Pada 3 Mei 1993 diisytiharkan sebagai Hari Kebebasan Akhbar Sedunia di Perhimpunan Agung PBB pada 1993 setelah dicadangkan oleh PBB bagi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan (Unesco) melalui resolusi berkaitan dengan “Penggalakan Kebebasan Akhbar di Dunia”. Berikut adalah resolusi perhimpunan Agung PBB sebagai[4];

a. menggalakan dan membina usaha bagi menyokong kebebasan akhbar.
b. menilai kebebasan akhbar di seluruh dunia.
c. mengingatkan kerajaan masing-masing agar menunjukkan iltizam untuk menghormati kebebasan akhbar.
d. menyedarkan orang ramai betapa pentingnya akhbar itu bebas.
e. mengingatkan petugas-petugas media dan menggalakkan debat di kalangan mereka betapa pentingnya kebebasan akhbar dan etika kewartawanan
f. mengenang jasa wartawan yang terkorban di seluruh dunia.
g. menyatakan sokongan kepada media dan petugas media yang menjadi mangsa tindakan-tindakan menghalang, atau usaha menghapuskan, kebebasan akhbar.

Apapun yang berlaku di negara luar tidak akan berlaku di negara ini. Akhbar tanahair masih dibelenggu dengan beberapa Akta Penerbitan dan Mesin Cetak 1984. Dengan hal yang demikian, badan bertindak penulis bagi kebebasan media (WAMI), Jawatankuasa Menentang Pengambilalihan Nanyang oleh MCA (CAT) dan Pusat untuk Kewartawanan Bebas (CIJ) telah menghantar tujuh muka surat memorandum sempena Hari Kebebasan Media Sedunia kepada Menteri Dalam Negeri.
[5]

Antara maksud dalam memorandum tersebut iaitu pertubuhan wartawan itu turut membantah kengganan kementerian penerangan untuk memberi kad akreditasi kepada wartawan yang bekerja dengan media Internet kerana menganggap mereka bukan sebahagian daripada media tradisional. Ekoran itu, wartawan daripada golongan media alternatif beranggap mereka telah diberi layanan yang tidak sepatutnya sehingga dipandang hina oleh masyarakat wartawan arus perdana dalam hubung sosial mereka.
Kesimpulan
Kebebasan akhbar di sesebuah negara bukanlah hak mutlak. Kadangkala kebebasan yang dimaksudkan hanya untuk kebaikan masyarakat (rakyat) dan negara. Sesebuah negara yang berbilang kaum sebagaimana di Malaysia menginginkan kesejahteraan dan keharmonian dari segi perpaduan dan politik. Perpaduan di antara kaum tidak akan tercapai bilamana akhbar boleh sewenang-wenangnya mengeluarkan pelbagai isu dengan kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak yang diberikan oleh kerajaan barangkali boleh mengugat ataupun menjerut leher kerajaan sendiri. Tidak ada sesebuah negara di dunia ini yang mengamalkan kebebasan akhbar secara mutlak. Dari segi istilah yang dilaung-laungkan kebebasan akhbar namun segi praktisnya tidak mungkin berlaku.

Jika kebebasan akhbar berlaku di negara ini sudah tentu pelbagai isu dikemukakan di dada akhbar tanpa kawalan. Misalnya yang menjadi teras politik ialah isu perkauman, isu agama dan isu sosial boleh diperdebat dan dibangkitkan di dada akhbar tanpa sekatan. Hal ini sudah tentu boleh memperakperandakan jentera kerajaan yakni mengucahkacihkan pemikiran rakyat.

Di zaman parti perikatan memerintah negara ini di bawah pucuk pimpinan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sekatan akhbar tetap berlaku. Buku The Malay Dilemma tulisan Dr. Mahathir Mohamad digam atau diharam pengedarannya. Banyak lagi buku-buku yang tidak perlu disebutkan di sini telah diharamkan pengedaran dan pencetakannya. Kerajaan di zaman itu amat perihatin mengenai kesejahteraan rakyat. Kebebasan akhbar bukan memberi satu kebaikan ketika itu tetapi menambahkan beban politik yang bakal dihadapi oleh pemimpin.

Parti pembangkang dengan sewenang-wenangnya membuat tuduhan dan pelbagai lagi dengan media milik mereka. Sedangkan sekatan yang ada masakinipun masih berlaku fitnah dan keceluparan yang sangat memalukan di sesuatu pihak. Pihak pembangkang akan memainkan peranan menghemtam pentadbiran kerajaan yang nampak jelik di mata mereka. Kebiasaannya mereka mudah nampak kelemahan tetapi kebaikan diselindungi untuk membantu mereka dapat sokongan rakyat. Daripada kekalahan pilihan raya yang menimpa parti pembangkang sudah menunjukkan rakyat tidak menyokong mereka.

Rakyat Malaysia adalah terdiri daripada mereka yang sudah memahami analogi politik dan percaturannya mengikut tahap pendidikan mereka. Tidak ada lagi rakyat Malaysia yang buta ilmu dan buta huruf. Disebab oleh itulah Perdana Menteri merealisasikan korridor raya multimedia untuk kesejahteraan rakyat mengikut lunas-lunas undang-undang yang dibenarkan. Namun, dalam segala hal, kerajaan perlu memantau segenap aktiviti penyiaran media sebagai melindungi kepentingan politik kerajaan. Sesiapa juga bakal menjadi pucuk pimpinan negara, pasti mengadakan sekatan akhbar dan tidak ada kebebasan multak diberikan. Akhbar media alternatif masih diberi ruang dan melepaskan perasaan dan emosi mereka dalam internet. Adakah ini kerajaan menidakkan kebebasan bersuara untuk mereka?

Kebaikan kebebasan akhbar hanyalah bersifat sementara tetapi akan memberi implikasi buruk kepada rakyat semua khasnya masyarakat Melayu dan bumiputra. Mereka ini akan menjadi mangsa penyalahgunaan ruang akhbar dan sebagainya. Parti pembangkang boleh sewenang-wenangnya memainkan pelbagai isu untuk menyemarakkan semangat perkauman dan anti-agama dan sebagainya. Itu sebab George Soros melalui Open Society Institute (OSI) menaja Malaysiakini.com melalui the Bangkok-based Southeast Asia Press Alliance (SEAPA) dengan tujuan untuk memprakperandakan jentera kerajaan Malaysia. Begitu juga majalah Far Eastern Economic Review (FEER) banyak memperburukkan pentadbiran Mahahir daripada menyokong. Adakah ini memberi kebaikan kebebasan akhbar?

Di awal Januari 2000, dengan penangkapan Karpal Singh, Mohamed Ezam Mohamed Nor, Zullkifli Sulong dan Chia Lim Thye adalah sebagai ikhtiar kerajaan membendung masalah politik yang mengancam keselamatan negara. Mereka boleh menaikkan semangat bencikan pentadbiran kerajaan dengan adanya kebebasan akhbar. Namun, rakyat yang peka seharusnya memahami kesukaran mentadbirkan Malaysia sehingga ada putrajaya, KLCC, Monorel, LRT dan banyak lagi. Kesemuanya sebelum kewujudannya telah mendapat kritikan membuta tuli daripada parti pembangkang. Sesungguhnya, kebaikan kebebasan akhbar cuma untuk seketika sahaja, yang selainnya pelbagai kaum di Malaysia ini akan berkecekaran sesama sendiri sebagaimana Mei 13, 1969 dahulu.

Sebahagian daripada makalah  ini telah diterbitkan dalam Majalah Dewan Budaya, hlm: 48-49 (Oktober) 2003, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
RUJUKAN
 1. Everette E. Dennis & John C. Merrill, 1996. Media Debates: Issues In Mass Communication, Longman Publishers, USA.
 2. Robert E. Park, 1995. (Terj) “Peranan Berita”, dalam Everette E. Dennis dan rakan-rakan, Isu-Isu Komunikasi Massa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 3. Haq, Mahbul ul. 1995. Reflections on human development. Oxford: Oxford University Press.
 4. Mahathir Mohamad. 1996. Globalization – What it means to small nations. Syarahan Perdana Prime Minesters of Malaysia Fellowship Exchange Programme yang disampaikan oleh Perdana Menteri Dr. Mahathier Mohamad di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur pada 24 Julai.
 5. Malaysia. 1999. Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Ketujuh 1996-2000. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad
 6. A. Samad Ismail, 1989. Kebebasan Akhbar: Di mana Kita?, Siri Syarahan Umum Bil. 5, Universiti Sains Malaysia.
 7. Norani Othman. 1999. Grounding human rights arguments in non-western culture: shari’a and the citizenship rights of women in a Modern Islamic state. Dlm. The East Asian challenge for human rights, disunting oleh Joanne R. Bauer & Daniel A. Bell. Cambridge: Cambrige Universitu Press.
 8. Poynter Institut, “New Media Timeline – 1995, “Poynter Online. http://www.poynter.org/research/nm/timeline/nt95.htm
 9. Angus Reid, “Canadians and the News Media, “January 1998. http://www.angusreid.com/pressrel/pr120398.htm
 10. J.D. Lasica, “A New Concept of News, from “Net Gain” series in AJR News http://ajr.newslink.org/ajrjd14.html
 11. http://www.malaysiakini.com/news/8/19/2002
 12. http://detik.daily.tripod.com/julaia/27julai_13.htm

[1] Robert E. Park, 1995. (Terj) “Peranan Berita”, dalam Everette E. Dennis dan rakan-rakan, Isu-Isu Komunikasi Massa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.[2] Everette E. Dennis & John C. Merrill, 1996. Media Debates: Issues In Mass Communication, Longman Publishers, USA.(m.s. 6).[3] http://www.malaysiakini.com/news/8/19/2002[4] http://detik.daily.tripod.com/julaia/27julai_13.htm[5] Ketika itu Tun Abdulllah Ahmad Badawi menjadi menterinya.

FILEM TEMPATAN: NILAI ESTETIKA vs NILAI KOMERSIAL?

Sesebuah karya yang dihasilkan mempunyai matlamat tertentu. Seseorang penulis berkarya untuk mencapai satu kepuasan dan kesempurnaan dalam kehidupannya disamping mendapat imbuhan daripada jerih kepayahan memerah otak. Bukan mudah menghasilkan karya bermutu yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat celik ilmu memerlukan bahan atau maklumat terkini untuk memenuhi ruang minda mereka. Seseorang yang terpelajar tidak akan menyaratkan pemikiran mereka dengan ilmu yang menyongsang. Ilmu yang menyongsang diterima daripada bahan-bahan yang didapati secara rambang dan murahan. Pembacaan yang tidak terpilih dan terancang boleh menyebabkan individu melempahkan sampah ilmu di kepalanya.

Di akhir ini iaitu zaman ketika tulisan ini dihasilkan berdepan dengan konflik identiti dan konflik imej. Kedua-dua istilah ini sering menjadi induk perbincangan para sarjana yang angkuh dengan displin dan teori masing-masing. Keangkuhan ini terbawa pada penghasilan karya masing-masing mengikut citarasa sendiri yang tidak berpijak pada idea orang lain. Ini kerana ingin mencari kelainan dalam setiap karya terbaru mereka.

Karyawan tidak terlepas memburu kemewahan disamping tetap berkarya menambahkan koleksi penciptaan masing-masing. Namun, setiap karya dihasilkan ada hubungan antara seni dan kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia pula ada pola-pola rentetan peristiwa yang membariskan nilai-nilai estetika. Nilai estetika ini pula dipindahkan oleh karyawan menjadi hasil seni sama ada dalam bentuk penulisan ataupun pembikinan filem. Apabila membicarakan mengenai perfileman di akhir ini, umum mengetahui pembikinannya lebih menjurus mencari keuntungan daripada memaparkan nilai estetika sebagai ilmu untuk masyarakat audien. Masyarakat audien yang laparkan hiburan ditelanjangi bahan siaran murahan yang boleh meracuni minda secara senyap.

Di dalam dunia ini, manusia ingin mencari sesuatu yang terbaik mengisi kehidupan mereka. Dalam kamus kehidupan manusia itu sendiri tidak dapat dihapuskan ialah hiburan. Apabila topik hiburan diperkatakan, makanya seseorang membicarakan pelbagai perspektif mengenainya yang membabitkan unsur-unsur positif dan negatif. Hiburan yang paling mudah didapati ialah di rumah, kerana setiap keluarga mampu memiliki televisyen dan pelbagai lagi peralatan elektronik termasuklah internet. Justeru, limpahan maklumat dan hiburan yang diterima oleh audien sedikit sebanyak memberi pendidikan kepada mereka.

Kehidupan yang diharungi oleh segenap lapisan masyarakat di Malaysia ini terdedah dengan media popular tersebut. Setiap hari kita disogokkan dengan pelbagai bentuk maklumat sama ada positif mahupun negatif. Jaringan yang ada kepada setiap individu ialah batas-batas ilmu dan pemikiran rational sama ada menerima bahan-bahan tersebut ataupun sebaliknya. Bahan-bahan yang banyak digelumangkan melalui media hiburan ialah tayangan filem dan drama tv. Bahan seumpama itu kebanyakannya keluaran antarabangsa yang mengauli permasalahan manusia berbaur keganasan. Keganasan melalui filem dan drama dipelajari oleh audien sehingga menjadikannya sebagai satu cara hidup mereka. Makanya keganasan yang digempar-gempurkan oleh barat sebenarnya adalah ciptaan mereka sendiri melalui pembikinan filem. Barangkali kemusnahan WTC di New York seolah-olah satu adegan penggambaran filem, kerana shot-shot menarik daripada kameranya jelas daripada pelbagai sudut yang sungguh dramatik sebagaimana sebuah filem Hollywood.

Apabila seseorang menyentuh mengenai sesebuah filem, ia juga memperkatakan nilai komersialnya. Karyawan filem itu juga tidak memikirkan nilai estetikanya lagi. Persoalan estetika akan dinilai oleh mereka yang mengkajinya untuk tuntutan akademik tetapi bukan untuk audien. Cuma barangkali, audien yang perihatin sahaja memikir sesuatu yang diperolehi daripada tontonan filem itu menjadikan subjek pendidikan yang boleh membantu memakmurkan mindanya. Pun begitu, individu yang dahagakan hiburan membuta-tuli mudah karam dan lemas sendiri tanpa mendapat apa-apa daripada tontonan filem tersebut.

Justeru, tugas karyawan filem amat bererti kepada masyarakat demi menjadikan karyanya dinilai oleh generasi akademik akan datang. Contoh yang berlaku pada filem-filem karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, banyak menabur ilmu dan pendidikan bilamana kajian terhadap karyanya dilakukan. Semasa pembikinannya barangkali, P. Ramlee tidak menyedari hakikat yang akan berlaku selepas kematiannya. Ketika itu yang lebih penting pengeluar filem karya P. Ramlee mahukan keuntungan besar menjadikan tayangan box office sehingga melupai jasa dan kebaktian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee.

Begitu hal yang terjadi pada filem Embun, penerbitannya pada awal bertujuan mendapatkan sambutan. Bukan semudah itu FINAS menghabiskan 3 juta tanpa mendapat keuntungan ataupun sekurang-kurangnya balik modal. Persoalan yang berlegar difikiran pengkaji filem, di manakah nilai estetika dan nilai komersial yang ada pada filem Embun tersebut? Bagaimana pula halnya filem-filem terbitan Skop Production? Adakah tidak menetapi sasaran nilai komersial? Adakah Dato Yusof Haslam menidakkan keperluan nilai estetika dalam filemnya? Sesungguhnya, Dato Yusof Haslam mempunyai agendanya tersendiri dan masyarakat audien dapat menilai kemampuan beliau.


Secara rasionalnya, manusia tidak boleh lari memikirkan keuntungan dan kekayaan. Orang yang tidak siuman juga mahukan kekayaan mengelilingi kehidupannya, apatah lagi yang siuman dahagakan kedudukan, pangkat dan populariti. Populariti seseorang menjanjikan kebahagiaan dan kemewahan. Jika seseorang pengarah filem gagal mendapatkan pulangan baik daripada filem arahannya, sudah semesti memberi implikasi buruk pada kareernya di masa depan. Jatuh bangun seseorang pengarah adalah daripada sambutan filem arahannya. Ramai pengarah yang tidak perlu disebut namanya di sini yang telah gulung tikar kerana tidak lagi diberi kepercayaan mengarah filem. Penerbitnya sudah serik, ekoran filem arahan pengarah tersebut kecundang ketika tayangan di pawagam. Kelemahan ini juga sering dikaitkan dengan pengurusan pawagam yang tidak cekap dan mahu bekerjasama, tetapi bukan mengakui kelemahan filem tersebut tidak bermutu. Filem yang bermutu dan tidak bermutu dinilai bagaimana? Mengikut kacamata penilaian rambang, sesebuah filem mendapat sambutan adakah ini dikatakan bermutu?, manakala filem yang tidak mendapat sambutan tidak bermutu?


Istilah mutu dan tidak bermutu ada nilai moralnya tersendiri. Setiap pengarah mempunyai kredibiliti sendiri dan mengetahui mutu karya masing-masing sama ada mempunyai nilai estetika ataupun nilai komersial. Penerbit yang mementingkan nilai komersial akan mengenepi nilai estetika yang amat subjektif sifatnya. Kesubjektifannya yang kadangkala mengelirukan di antara komen A dengan komen B. Tidak siapa yang boleh berpijak secara logik membincangkan di antara aspek nilai estetika itu sendiri. Secara logiknya pula, bagaimanakah cara seseorang mengukur nilai kebagusan sesebuah filem itu mendapat perhatian, digemari dan diminati? Semuanya ini boleh dijawap daripada mereka yang berhak iaitu memahami sebenar-benarnya nilai estetika dalam konteks akademik. Selain itu, audien membuat kritikan berdasarkan pengukuran emosi dan pemikiran yang bias.

Begitulah halnya yang terjadi terhadap industri perfileman Malaysia sama ada lebih menjurus nilai komersial atau nilai estetika. Segala-galanya pula terjawap apakah yang berlaku kepada Johny Bikin Filem karya dan arahan Dr. Anuar Arai memenuhi naluri manusia yang dahagakan nilai estetikanya? Cuma barangkali Jauhari sahaja mengenal manikam. Sesungguhnya, masyarakat audiens mempunyai pelbagai citarasa yang tidak pernah dapat dipenuhi sejak berzaman. Walaupun zaman menukar tambah kehendak manusia mengikut teknologi perfileman era baru, kepuasan bagi diri manusia tidak pernah stabil. Manusia tetap suka membuat perbandingan itu dan ini, yang sememangnya mereka memiliki pemikiran sebegitu.

Pengeluar filem mahukan pengarahnya menghasilkan filem di bawah bajet. Mereka tidak memikirkan nilai estetikanya dan pelbagai lagi. Setiap perbincangan yang dilakukan di antara pengeluar filem dan pengarah ialah kos rendah yang membabitkan kewangan syarikat. Jika diambilkira pelbagai aspek sebelum penghasilan filem, sudah tentu menelan kos yang bukan sedikit. Pembabitan perniagaan penerbitan filem berdepan dengan risiko tinggi waimah dana yang datangnya daripada pihak kerajaan.

Filem Embun yang hanya berjaya mendapat pungutan hampir satu juta sahaja adakah ianya sebuah filem tidak bermutu, rendah nilai estetikanya? Nilai estetika boleh dilihat pelbagai sudut mengikut kacamata individu tertentu. Nilai estetika secara umum merujuk pada sesuatu yang boleh dipegang (material) dan tidak boleh dipegang (non-material). Selain itu ialah seseorang boleh menilai mengikut pengukuran pancaindera iaitu deria rasa, penglihatan, bau, sentuhan dan pendengaran. Juga seseorang menilainya dengan cara melihat alam sekeliling yang terdapat ciri-ciri keindahan ciptaan Allah s.w.t. Walaupun lukisan adalah ciptaan manusia, dilihat indah dan ada nilai estetikanya, namun segala-galanya adalah pemberian Allah s.w.t. kerana memberi akal kepada manusia. Justeru, konsep estetika boleh dimengertikan dengan pelbagai mengikut konteks penilaian yang diperlukan. Begitulah mengenai topik perbincangan mengenai nilai estetika terhadap filem tanahair.

Namun, apapun telahan dan andaian seseorang mengenai nilai esetika VS nilai komersial, yang penting dan lebih utama seseorang perlu menyingkap sejarah. Setiap sejarah akan membuka kelemahan dan kebaikan sesebuah kisah. Justeru, filem tempatan adalah acuan kita, kemampuan kita. Jika modalnya sedikit sedikitlah pula nilai estetika yang dapat diperolehi. Tetapi jangan pula membandingkan filem kita dengan Titanic ataupun Easy Rider. Filem Easy Rider yang modal pembikinannya US 375,000 tetapi pulangannya US 50,000.000. Pengukurannya, audien filem barat adalah di seluruh pelusuk dunia termasuklah audien tempatan sendiri.

Adakah pulangan yang lebih daripada sesebuah filem tersebut dapat memberi pengukuran baik pada nilai estetikanya? Ataupun penerbit filem tersebut lebih mengutamakan nilai komersial filem keluarannya? Adalah lebih adil mengatakan setiap yang mempunyai dayatarikan audien ada menyembunyi nilai estetika yang tinggi penghasilan karyanya. Adapun juga, tidak semestinya filem yang sedikit modalnya tidak meninggalkan nilai estetika. Yang lebih penting, bagaimanakah audien itu menilai nilai estetika dan nilai komersial mengikut perspektif masing-masing. Pepatah Melayu ada mengatakan: jika mengukur baju, biarlah di badan sendiri dan seseorang hendaklah melihat orang di bawahnya tetapi bukan sebaliknya. Daripada natijah tersebut, kesempurnaan manusia hanyalah pada pengukuran akalnya yang dianugerah oleh Allah s.w.t dan selebihnya manusia hendaklah sentiasa bersyukur segala hikmat yang diperolehinya.

Artikel ini sebahagiannya telah disiarkan dalam Majalah Dewan Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. September, 2003. (ms.40-41).

Monday, January 4, 2010

WAYANG KULIT: FILEM ANIMASI PERTAMA DI DUNIA

Peminat filem animasi didedahkan pelbagai cerita melalui pengeluar filem barat. Genre ini bukan baru malah wujud sejak berabad-abad yang lampau. Filem animasi diminati golongan kanak-kanak dan dewasa. Seseorang kanak-kanak dapat mendewasakan pemikirannya melalui tontoni siri kartun. Siri kartun yang mewarnai kehidupan manusia sehingga kini mempunyai sasaran tertentu. Sebelum zaman filem hitam-putih muncul, beberapa kaedah digunakan untuk mengerakkan sesuatu objek.


Di awal tahun 1830, “optical toys” yang disebut phenakistoscope, zoetrope dan praxinoscope digunakan bertujuan menggerakkan objek seolah-olah ianya kelihatan hidup. Makanya, Stuart Blackton berbangsa Amerika mendapat cetusan idea daripada optical toys menerbitkan filem animasi bertajuk Humorous Phases of Funny Faces pada tahun 1907. Sejarah filem animasi pertama di Amerika ialah Winsor McCay yang melakar kartun ke filem melalui siri Dreams of A Rarebit Fiend.
Menurut Hasan Mutalib seorang tokoh filem animasi tempatan, mengatakan wayang kulit adalah satu contoh filem animasi yang pertama di dunia. Beliau berkata begitu dalam pembentangan kertas kerja di Seminar dan Bengkel Seni Kartun berasaskan Komputer yang di adakan di Sekolah Pengajian Seni, Universiti Malaysia Sabah, pada 28 Jun, 2003 yang lalu. Menurut beliau, wayang kulit menggunakan layar ada imej-imej yang bergerak ada suara dalang dan muzik. Elemen-elemen tersebut sudah cukup mengaitkan Wayang Kulit sebagai filem animasi.Kemahiran dalang mempelbagaikan suara bagi memperlihatkan setiap watak boleh memukau audiens. Dalang juga berjaya menggunakan pelbagai watak sama ada serius mahupun komidi secara spontan menyalurkan mesej kepada audiens. Di zaman sebelum kemunculan filem di negara ini, wayang kulit memikat khalayak audiens. Ramai sarjana berpendapat wayang kulit berasal daripada pelbagai pelusuk kepulauan nusantara. Namun, ada di negara luar seperti di Eropah menggunakan wayang kulit Cina pada pertengahan abad 18.


Makanya, Wayang Kulit telah menjadi inspirasi dan diterjemahan semula dalam bentuk filem animasi oleh seorang wanita Jerman yang bernama Lotte Reiniger. Idea daripada teknik persembahan wayang kulit itu terbitlah karyanya berjudul The Adventures of Prince Achmed pada tahun 1926. Wanita tersebut amat tertarik melihat pergerakan imej yang dilakukan oleh dalang dengan menggunakan pelbagai suara. Walaupun ramai sarjana mendakwa wayang kulit tidak dapat dibuktikan kelahirannya di mana.


Namun, ada yang berpendapat wayang kulit berasal dari daerah Jawa, Bali, Kalimatan, Sumatera Utara dan Sunda. Istilah wayang itu sendiri telah wujud di Indonesia di zaman pra sejarah sekitar tahun 1500 sebelum masihi. Wayang ketika itu adalah satu persembahan keugamaan yang menjurus pada persembahan kepada nenek moyang yang bernama Hyang.


Apapun pengertian mengenai wayang sehingga lahir istilah wayang kulit, yang pasti ianya mempunyai pelbagai pengertian dengan justifikasi tersendiri terhadap konsep wayang kulit itu sendiri. Wayang kulit mempunyai pengaruh tertentu dan audiennya tersendiri. Audiennya masih tetap ada walaupun zaman alaf baru menerima teknologi media yang pelbagai tetapi wayang kulit tetap popular dan masih diminati. Keunikan wayang kulit daripada wayang bergerak ‘movie’ tidak membataskan jurang peminatnya dengan filem. Perbezaannya dengan filem ialah Wayang Kulit hanya dapat ditontoni di waktu itu sahaja tetapi tidak berulangkali sebagaimana filem animasi.
Dalam wayang kulit terdapat banyak watak-watak yang cuma dilakonkan oleh seorang dalang. Dalang berperanan mengayakan watak tersebut berdasarkan bakatnya dengan penuh kelucuan dan jenaka. Kelucuan dan kejenakaannya sering memerangkap audiens lebih lama menyaksikan persembahan tersebut sehingga selesai. Apa yang menarik persembahan wayang kulit yang boleh disamai dengan animasi kartun ialah penggunaan layarnya. Di zaman tidak ada bekalan elektrik, pelita minyak tanah ataupun gasline digunakan untuk melatunkan cahaya bayang-bayang watak-watak ukiran tersebut.


Watak-wataknya asal yang aslinya ialah Rama, Shinta, Anoman, rahwana, Kumbakarna yang disadurkan daripada epik Ramayana. Watak-watak seperti Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, Duryudana, Durna dan Karna adalah daripada epik Mahabarata. Watak-watak inilah yang mengerakkan persembahan wayang kulit dengan seorang dalang yang pakar, tangkas, pintar berkata-kata, boleh menyanyi, berjenaka dan yang lebih penting ialah memberi informasi mengenai isu semasa.


Dalang ini adalah manusia berbakat alam, kerana memahami kehendak audien yang pelbagai lapisan kaum yang memiliki pemikiran berbeza. Seorang dalang yang cetek keilmuan dunia tidak berupaya mengungkap pelbagai masalah dan persoalan dalam menonjolkan setiap watak di pentas wayang kulit. Isu sosial, isu politik dan keagamaan digelumangkan dalam persembahannya. Persembahan tersebut semestinya sentiasa bernafas baru yakni mengikut perkembangan isu semasa dan disulami dengan cerita-cerita rekaan ataupun mengenai sejarah yang sedia ada.


Zaman telah mengubah segalanya, daripada layar ataupun kelir yang mati digerakkan dalam filem. Seni kartun Animasi adalah lonjakkan daripada benih wayang kulit itu sendiri. Sama ada kenyataan ini benar ataupun tidak ianya boleh diukur dan diperincikan dengan persembahan pertama wayang kulit ciptaan Dominique Serphin berbangsa perancis pada tahun 1776.


Di zaman pemerintahan kesultanan pertama Melayu Melaka menyaksikan kedatangan pedagang-pedagang seluruh pelusuk dunia yang secara halus membawa pulang persembahan wayang kulit itu sendiri. Walaupun tidak membawa ceritanya tetapi teknik persembahan dan yang paling pasti ideanya ke negara masing-masing sehingga berjaya mencipta kaedah baru persembahan yang disebut filem animasi.


Apapun, pendapat mengenai wayang kulit sama ada daripada kepulauan nusantara ataupun sebaliknya yang tidak dapat dihapuskan daripada lipatan sejarah ialah wayang kulit tetap unggul walaupun disulami dengan teknologi animasi. Kalau kita fikir sejenak, bagaimana sebuah kapal dicipta kalau bukan pertamanya daripada model bahtera Nabi Nuh.


Begitulah juga filem animasi pertama dunia adalah cetusan idea pemindahan karya klasik wayang kulit tetapi ditempa melalui teknologi terkini. Akhirnya, filem animasi menjalar perkembangannya dengan kemunculan Show White and the Seven Dwarfs (1937) yang mengandungi 447,000 keping lakaran gambar dengan 13 pelbagai bahasa menjadikan filem animasi dunia box office pada tahun 1938. Namun, apapun kepopulariti filem animasi barat tetapi kesemuanya itu adalah benih kelahiran baka daripada wayang kulit.

Artikel ini sebahagiannya telah disiarkan dalam Majalah Dewan Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. September, 2003. (ms.40-41).


RUJUKAN:
 1. J. Michael Straczynski. 1996. The Complete Book of Scriptwriting, Cincinnati, Ohio. USA.
 2. Dwight V. Swain. 1985. Film Scriptwriting: A Practical Manual, Focal Press, Boston.
 3. David Bordwell & Dristin Thompson. Film Art: An Introduction. McGraw-Hill, Inc. New York.
 4. Gerald Millerson (Twelfth Edition) 1995. The Technique of Televison Production. Focal Press. London.
 5. S. Jaafar Husin (Peny). 1995. Penelitian Sastera: Metodologi dan Penerapan Teori, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 6. Amin Sweeney 1990. Wayang Kulit dan Cabaranya Masa Kini. Dewan Budaya, DBP.
 7. Ayob Ismail. 1978. Mak Yong dan Wayang Kulit Sebagai Sandaran Penciptaan Seni Tari. Kertas kerja dalam Kursus Seni Tari Jurulatih Tarian.
 8. Mana Sikana. 1996. Falsafah dan Seni Kreatif Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 9. Encyclopedia Britannica, Inc. 1994-2000.


SATU MALAYSIA: VISUALISASI DALAM FILEM P. RAMLEE

Filem: Bujang Lapok
Sebuah filem menjadi agong dan mendapat sanjungan serta kekal di sanubari audiens adalah kerana menggauli pelbagai kaum di dalamnya. Jalinan dan ayaman perwatakan pelbagai kaum sesebuah filem mendarjatkannya sebagai karya masterpiece. Sebuah karya masterpiece disenangi dan dipuja oleh audiens berbagai keturunan dan sasarannya. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee tidak secara langsung mengangkat filem sebagai aset milik negara, malah semua bangsa menganggap filem P. Ramlee sebagai khazanah filem mereka, kerana penampilan mereka menyumbang bakti perkembangan filem Melayu.


Filem: Bujang Lapok
Tugas P. Ramlee menyatupadukan semua bangsa dalam filemnya, ternyata berkesan sehinggakini. Buktinya tayangan yang berulangan memukau semua bangsa tanpa jemu. Justeru, memperpaduankan semua bangsa dalam filem, P. Ramlee ternyata berjaya dan beliau sudah dianggap menjadi pemimpin masyarakat dengan caranya sendiri. Slogan “Satu Malaysia” turut berputik dalam pemikiran filemnya. Antara filem yang menerapkan nilai perpaduan secara sinis ialah “Gerimis” yang dibintangi kaum India iaitu Chandra Shanmugam, V.I. Stanley dan beberapa lagi. Paparan watak dalam lakonan tersebut sangat berkesan memperlihatkan perkahwinan campur di antara orang India dengan orang Melayu. Di peringkat awal kelihatan ada tentangan, tetapi akhirnya perkahwinan mereka direstui apabila memperolehi pertalian darah iaitu anak. Begitu juga dalam filem Sesudah Subuh, menampilkan watak-watak masyarakat majmuk seperti, Juliana, Vera Wee, Hoow Thye Chong, H.S.Gill, Sivapakiam Dhramal linggam dan V. I. Stanley. Begitu juga dalam filem Sergeant Hassan, seperti; Capt. John Gray R.M.R, Capt. David Downe R.M.R dan beberapa lagi.


Filem: Pendekar Bujang Lapok
Menyatupadukan watak-watak berbilang bangsa dalam filemnya adalah tugas yang rumit dan sangat besar. Walaupun Allahyarham tidak mempunyai pendidikan tinggi dalam bidang perfileman tetapi boleh mengatasi mereka yang memiliki ijazah bidang tersebut dalam pembikinan filem. Isu yang ingin diutarakan di sini, ialah perpaduan sememangnya telah lama bertapak dalam jiwa orang Melayu, dan P. Ramlee memasukkan elemen-elemen perpaduan dalam filemnya kerana peranan mereka menegakkan kekuatan filem tersebit sehingga diminati pelbagai bangsa. Hampir semua filemnya mencapai tayangan boxoffice bukanlah daripada sokongan orang Melayu seratus peratus, sebaliknya semua bangsa.


Memetik sebuah filem P. Ramlee memaparkan pelbagai bangsa dipertaruhkan untuk menegakkan perpaduan dalam nada dialognya. Umpamanya, dalam filem “Seniman Bujang Lapok” dalam babak ketika Ramli, Sudin dan Aziz ingin mintak kerja menjadi pelakon. Berikut sorotan dialognya: Kata Ali; “Ini macam punya muka mahu jadi filem star ka?” Jawapan Singh, bersahaja; “Lu pun satulah! Baru orang mintak kerja lu macam-macam cakap. Apa macam lu punya bangsa mahu maju?” Ali terasa disindir dan terus menjawap untuk menutup kelemahannya. Ali: “Allah, Singh lu bahasa sama gua nampak ni, Singh”. Singh: “Bukan bahasa. Lu punya nasib lu makan, dia punya nasib dia makan. Apa salah kita makan sama-sama”. Dialog tersebut menggambarkan betapa. bangsa lain perihatin kehidupan sejagat yang memperlihatkan nada perpaduan dan toleransinya.


P. Ramlee mewarnai peribadi gemilangnya setelah tidak ada di alam maya. Hampir semua filem Melayu, Allahyarham tetap menyumbang karyanya walaupun beliau tidak berlakon. Karyanya mencakupi semua aspek seperti senikata lagu, melodi, cerita, lakonlayar, nyanyian, gubahan musik dan arahan. Gelaran seniman Agong terangkat sendiri dengan karya berbisanya dalam semua katogeri itu. Gelarannya bukan sekadar diterimanya tetapi melekat di sanubari peminatnya. Tidak ada pengarah lain sehebatnya yang boleh melakukan serba-serbi menghasilkan karya filem.


Filem P. Ramlee merupakan multimedial narrative memperlihatkan segala sudut persembahan di mata audiens. Mata audiens tertumpu setiap mise en scene yang digarap dalam sesebuah filem. Sesebuah filem menjadi dayatarikan mengarahkan perhatian audiens melihatnya sebagai satu dunia lain yang perlu dimergertikan. Dari sudut falsafah, filem mempunyai teras penceritaan tersendiri memisahkannya daripada genre sastera seperti novel yang menumpukan pengertian dalam bentuk prosanya. Namun, kebahasaan dalam multimedial naratifnya turut menjadi tarikan tersendiri yang kekal dalam pengucapan dialog dan perwatakan.